ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บล็อกของพงศธร

อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกๆ ความคิดเห็นครับ

Guest Book

Calendar
Code Calendar by zalim-code.com

My Favorite Song...

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี
  5. วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก Internet
  6. การเขียนแหล่งอ้างอิง
  7. วิธีการสร้าง Blog
ไม่มีความคิดเห็น: