ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บล็อกของพงศธร

อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกๆ ความคิดเห็นครับ

Guest Book

Calendar
Code Calendar by zalim-code.com

My Favorite Song...

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านภาษาไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. สามารถใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

  2. การสะกดคำในภาษาไทยที่ถูกต้อง ในคำที่คนไทยมักใช้กันผิดๆ

  3. ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ใจความสำคัญจากบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: