ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บล็อกของพงศธร

อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกๆ ความคิดเห็นครับ

Guest Book

Calendar
Code Calendar by zalim-code.com

My Favorite Song...

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูด้านภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  2. การแต่งประโยคโดยใช้รูปแบบประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
  3. การอ่านบทความภาษาอังกฤษแล้ววิเคราะห์เนื้อหาจากบทความที่อ่าน
  4. ฝึกการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ


ไม่มีความคิดเห็น: